logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:23)
Copiar URL
4 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:33)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:01)
Copiar URL
10 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:06:52)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:59)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
36 intervenciones
foto
(00:41:08)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Ibañez Mallasen
Cargo: Alcalde - President | PSOE
foto
32 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
3. Aprovació, si és el cas, d'un Conveni interadministraciu per a la creació del ConsorciProvincial d'Aigües de Castelló (Expedient 286/2023)
4. Aprovació, si és el cas, del document “Identifi cación de Fitas, Deslinde yLevantamiento Planimétrico de Parcela”, referent a la parcel·la ubicada en C/Portalet, 2 i declaració de caducitat de l'expedient iniciat per a la seua delimitació(Expedient 1089/2021).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
6. Despatx extraordinari
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
8. Retre compte de la correspondència i disposicions ofi cials rebudes
9. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia.
10. Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 4T 2022.
11. Retre compte de l'informe de compliment de l'estabilitat pressupostària 4T 2022
Sergi Trilles Oliver
Cargo: Hisenda, Noves Tecnologies, Urbanisme,... | PSOE
foto
14 intervenciones
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
Lluis Torlà Tena
Cargo: Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comerç | PSOE
foto
2 intervenciones
12. Precs i preguntes.
Manuela Balaguer Mundina
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes.
Pascual Puig
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
12. Precs i preguntes.
Mª Luisa Torla Barrachina
Cargo: Regidora | PP
foto
5 intervenciones
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
12. Precs i preguntes.
Ana Andrada Fores
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes.
Carlos Torla Cepria
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
12. Precs i preguntes.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
3. Aprovació, si és el cas, d'un Conveni interadministraciu per a la creació del ConsorciProvincial d'Aigües de Castelló (Expedient 286/2023)
4. Aprovació, si és el cas, del document “Identifi cación de Fitas, Deslinde yLevantamiento Planimétrico de Parcela”, referent a la parcel·la ubicada en C/Portalet, 2 i declaració de caducitat de l'expedient iniciat per a la seua delimitació(Expedient 1089/2021).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
6. Despatx extraordinari
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
7
(00:00:40)
COMPROMIS
4
(00:07:17)
PP
8
(00:19:28)
PSOE
48
(00:23:45)