logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:23)
Copiar URL
4 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:33)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:01)
Copiar URL
10 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:06:52)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:59)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
36 intervencions
foto
(00:41:08)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Ibañez Mallasen
Càrrec: Alcalde - President | PSOE
foto
32 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
3. Aprovació, si és el cas, d'un Conveni interadministraciu per a la creació del ConsorciProvincial d'Aigües de Castelló (Expedient 286/2023)
4. Aprovació, si és el cas, del document “Identifi cación de Fitas, Deslinde yLevantamiento Planimétrico de Parcela”, referent a la parcel·la ubicada en C/Portalet, 2 i declaració de caducitat de l'expedient iniciat per a la seua delimitació(Expedient 1089/2021).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
6. Despatx extraordinari
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
8. Retre compte de la correspondència i disposicions ofi cials rebudes
9. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia.
10. Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 4T 2022.
11. Retre compte de l'informe de compliment de l'estabilitat pressupostària 4T 2022
Sergi Trilles Oliver
Càrrec: Hisenda, Noves Tecnologies, Urbanisme,... | PSOE
foto
14 intervencions
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
12. Precs i preguntes.
Lluis Torlà Tena
Càrrec: Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comerç | PSOE
foto
2 intervencions
12. Precs i preguntes.
Manuela Balaguer Mundina
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes.
Pascual Puig
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
12. Precs i preguntes.
Mª Luisa Torla Barrachina
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
12. Precs i preguntes.
Ana Andrada Fores
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes.
Carlos Torla Cepria
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervencions
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
12. Precs i preguntes.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
7 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de l'inici de l'expedient de promoció del Programa d'ActuacióIntegrada (PAI) Urbanització La Foia mitjançant gestió indirecta (Expedient388/2022).
3. Aprovació, si és el cas, d'un Conveni interadministraciu per a la creació del ConsorciProvincial d'Aigües de Castelló (Expedient 286/2023)
4. Aprovació, si és el cas, del document “Identifi cación de Fitas, Deslinde yLevantamiento Planimétrico de Parcela”, referent a la parcel·la ubicada en C/Portalet, 2 i declaració de caducitat de l'expedient iniciat per a la seua delimitació(Expedient 1089/2021).
5. Aprovació, si és el cas, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsnúm. 2/2023 (Expedient 209/2023).
6. Despatx extraordinari
7. Despatx extraordinari: Aprovació inicial, si escau, de la modifi cació de l'Ordenançamunicipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega demercaderies i accés al Conjunt Històric-Artístic (Expedient 298/2023).
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
7
(00:00:40)
COMPROMIS
4
(00:07:17)
PP
8
(00:19:28)
PSOE
48
(00:23:45)