logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 27 de març de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
(00:00:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:32)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:46)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:51)
Copiar URL
foto
(00:01:09)
Copiar URL
foto
(00:02:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:18)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:08)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:20)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:47)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:05:14)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:05:37)
Copiar URL
18 intervenciones
foto
(00:06:06)
Copiar URL
foto
(00:06:24)
Copiar URL
foto
(00:06:47)
Copiar URL
foto
(00:08:05)
Copiar URL
foto
(00:08:36)
Copiar URL
foto
(00:10:43)
Copiar URL
foto
(00:12:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:38)
Copiar URL
foto
(00:14:02)
Copiar URL
foto
(00:15:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:15:04)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:15:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:51)
Copiar URL
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
4 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Ana Andrada Forés
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
15 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de febrer de 2024
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
15. Precs i preguntes
Raúl Forcadell i Garcia
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Abel Ibañez Mallasen
Cargo: Portaveu | PSOE
foto
1 intervenciones
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Mª Luisa Torlà Barrachina
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Alejandro Basevi Prats
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
15. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
16 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de febrer de 2024
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 20 de març de 2024
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia (Expedient 313/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafamés i ISTEC, S.A.U., per a la creació i manteniment d'un Punt de Registre d'Usuari (Expedient 306/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la declaració de l'obra “Projecte de Centre de Salut Auxiliar en C/ Germanes Mas núm. 10 de Vilafamés” com d'especial interés o utilitat municipal (Expedient 798/2022)
7. Aprovació, si és el cas, de la rectificació d'error material en l'Estat de despeses del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2024 (Expedient 1118/2023)
8. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2024 (Expedient 325/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
10. Despatx extraordinar
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
16
(00:01:47)
COMPROMIS
17
(00:04:47)
PP
5
(00:03:28)
PSOE
1
(00:00:56)