logo
digiacta
buscar
Año
Ple extraordinari del 15 de maig de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
foto
(00:00:05)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
(00:00:21)
Copiar URL
foto
Agustín Peris Leonisa
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:57)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
(00:04:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:06:58)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
(00:07:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:18)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
(00:08:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:09:51)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
(00:09:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:06)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
(00:11:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:28)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Ana Andrada Forés
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió
2. Realització del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les pròximes eleccions al parlament europeu (Expt. 209/2024)
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
7. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2024 (Expedient 499/2024)
Raúl Forcadell i Garcia
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
Mª Luisa Torlà Barrachina
Cargo: Portaveu | PP
foto
3 intervenciones
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
Agustín Peris Leonisa
Cargo: Secretari-Interventor | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
1 intervenciones
2. Realització del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les pròximes eleccions al parlament europeu (Expt. 209/2024)
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
5 intervenciones
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
7. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2024 (Expedient 499/2024)
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
6
(00:04:10)
COMPROMIS
24
(00:11:04)
PP
6
(00:02:11)