logo
digiacta
buscar
Any
Ple extraordinari del 15 de maig de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1 intervencions
foto
(00:00:05)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:00:21)
Copiar URL
foto
Agustín Peris Leonisa
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:57)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:04:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:06:58)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:07:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:18)
Copiar URL
5 intervencions
foto
(00:08:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:09:51)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:09:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:06)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:11:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:28)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
7 intervencions
1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió
2. Realització del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les pròximes eleccions al parlament europeu (Expt. 209/2024)
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
7. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2024 (Expedient 499/2024)
Raúl Forcadell i Garcia
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
3 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
Agustín Peris Leonisa
Càrrec: Secretari-Interventor | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
1 intervencions
2. Realització del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les pròximes eleccions al parlament europeu (Expt. 209/2024)
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
5 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la Corporació (Expedient 504/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafamés a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de l'Administració General de l'Estat (Expedient 406/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 7/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 477/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 8/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 480/2024)
7. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2024 (Expedient 499/2024)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
6
(00:04:10)
COMPROMIS
24
(00:11:04)
PP
6
(00:02:11)