logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 27 de juliol de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:21)
Copiar URL
1 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:06)
Copiar URL
3 intervenciones
17 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:02)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:19)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:37)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
10 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Mª Luisa Torlà Barrachina
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | PP
foto
17 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 17/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 770/2023).
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crédit 18/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 774/2023).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
6. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de la COMISSIÓ DE FESTES DE VILAFAMÉS per a l'exercici 2023 (Expedient 1191/2022).
7. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de l'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT MIQUEL per a l'exercici 2023 (Expedient 1079/2022).
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta del CEIP Sant Miquel, sobre el calendari del dies no lectius del proper curs 2023/2024 (Expedient 717/2023).
10.Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
11.Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
12.Retre compte de l'informe resum anual sobre el control intern 2022.
13.Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 2T 2023
14.Retre compte de l'informe sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària 2T 2023.
15.Precs i preguntes.
Abel Ibañez Mallasen
Cargo: Portaveu | PSOE
foto
2 intervenciones
15.Precs i preguntes.
Mauricio Marzà Andreu
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
Ana Andrada Forés
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
9 intervenciones
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
15.Precs i preguntes.
Alejandro Basevi Prats
Cargo: Regidor | PP
foto
10 intervenciones
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
15.Precs i preguntes.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2023.
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crédit 18/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 774/2023).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
6. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de la COMISSIÓ DE FESTES DE VILAFAMÉS per a l'exercici 2023 (Expedient 1191/2022).
7. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de l'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT MIQUEL per a l'exercici 2023 (Expedient 1079/2022).
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta del CEIP Sant Miquel, sobre el calendari del dies no lectius del proper curs 2023/2024 (Expedient 717/2023).
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
7
(00:00:38)
COMPROMIS
9
(00:01:48)
PP
28
(00:15:17)
PSOE
2
(00:03:04)