logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 de juliol de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:21)
Copiar URL
1 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:06)
Copiar URL
3 intervencions
17 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:02)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:19)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:37)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
10 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | PP
foto
17 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2023.
2. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 17/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 2 (Expedient 770/2023).
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crédit 18/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 774/2023).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
6. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de la COMISSIÓ DE FESTES DE VILAFAMÉS per a l'exercici 2023 (Expedient 1191/2022).
7. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de l'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT MIQUEL per a l'exercici 2023 (Expedient 1079/2022).
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta del CEIP Sant Miquel, sobre el calendari del dies no lectius del proper curs 2023/2024 (Expedient 717/2023).
10.Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
11.Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
12.Retre compte de l'informe resum anual sobre el control intern 2022.
13.Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 2T 2023
14.Retre compte de l'informe sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària 2T 2023.
15.Precs i preguntes.
Abel Ibañez Mallasen
Càrrec: Portaveu | PSOE
foto
2 intervencions
15.Precs i preguntes.
Mauricio Marzà Andreu
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
Ana Andrada Forés
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
9 intervencions
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
15.Precs i preguntes.
Alejandro Basevi Prats
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
15.Precs i preguntes.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
7 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2023.
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crédit 18/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 2 (Expedient 774/2023).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2023 (Expedient 751/2023).
5. Aprovació, si és el cas, de la programació de la Setmana Cultural i de las Festes Patronals d'agost 2023 (Expedient 780/2023).
6. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de la COMISSIÓ DE FESTES DE VILAFAMÉS per a l'exercici 2023 (Expedient 1191/2022).
7. Aprovació, si és el cas, del canvi d'activitat subvencionable de l'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT MIQUEL per a l'exercici 2023 (Expedient 1079/2022).
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta del CEIP Sant Miquel, sobre el calendari del dies no lectius del proper curs 2023/2024 (Expedient 717/2023).
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
7
(00:00:38)
COMPROMIS
9
(00:01:48)
PP
28
(00:15:17)
PSOE
2
(00:03:04)