logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de febrer de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
(00:01:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:56)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:01)
Copiar URL
foto
(00:02:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:11)
Copiar URL
foto
(00:02:15)
Copiar URL
8 intervenciones
5 intervenciones
foto
(00:04:29)
Copiar URL
foto
(00:04:50)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:53)
Copiar URL
foto
(00:05:03)
Copiar URL
41 intervenciones
foto
(00:05:07)
Copiar URL
foto
(00:05:41)
Copiar URL
foto
(00:06:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:06:58)
Copiar URL
foto
(00:07:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:07:33)
Copiar URL
foto
(00:07:39)
Copiar URL
foto
(00:07:46)
Copiar URL
foto
(00:08:07)
Copiar URL
foto
(00:08:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:34)
Copiar URL
foto
(00:08:40)
Copiar URL
foto
(00:10:01)
Copiar URL
foto
(00:11:58)
Copiar URL
foto
(00:12:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:12:57)
Copiar URL
foto
(00:13:17)
Copiar URL
foto
(00:14:18)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:14:36)
Copiar URL
foto
(00:14:44)
Copiar URL
foto
(00:23:29)
Copiar URL
foto
(00:24:25)
Copiar URL
foto
(00:24:55)
Copiar URL
foto
(00:25:14)
Copiar URL
foto
(00:25:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:25:20)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:25:29)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:25:37)
Copiar URL
foto
(00:25:42)
Copiar URL
foto
(00:25:43)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
(00:25:43)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
(00:25:55)
Copiar URL
75 intervenciones
foto
(00:26:03)
Copiar URL
foto
(00:27:08)
Copiar URL
foto
(00:28:30)
Copiar URL
foto
(00:30:59)
Copiar URL
foto
(00:32:39)
Copiar URL
foto
(00:32:59)
Copiar URL
foto
(00:33:21)
Copiar URL
foto
(00:33:52)
Copiar URL
foto
(00:33:53)
Copiar URL
foto
(00:33:55)
Copiar URL
foto
(00:34:18)
Copiar URL
foto
(00:35:07)
Copiar URL
foto
(00:35:19)
Copiar URL
foto
(00:36:31)
Copiar URL
foto
(00:39:13)
Copiar URL
foto
(00:41:45)
Copiar URL
foto
(00:43:44)
Copiar URL
foto
(00:44:30)
Copiar URL
foto
(00:49:50)
Copiar URL
foto
(00:50:26)
Copiar URL
foto
(00:52:00)
Copiar URL
foto
(00:52:22)
Copiar URL
foto
(00:58:07)
Copiar URL
foto
(01:01:57)
Copiar URL
foto
(01:03:27)
Copiar URL
foto
(01:03:54)
Copiar URL
foto
(01:04:49)
Copiar URL
foto
(01:05:27)
Copiar URL
foto
(01:05:49)
Copiar URL
foto
(01:06:53)
Copiar URL
foto
(01:07:34)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Ana Andrada Forés
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
65 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2023
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 28 de desembre de 2023.
3. Aprovació, si és el cas, de la renovació dels membres del Consell Agrari Municipal (Expedient 55/2024).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2024 (Expedient 134/2024).
7. Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
8. Retre compte de l'informe sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària 4T 2023
9. Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 4T 2023
Raúl Forcadell i Garcia
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
9 intervenciones
5. Despatx extraordinari.
10. Precs i preguntes
Abel Ibañez Mallasen
Cargo: Portaveu | PSOE
foto
3 intervenciones
5. Despatx extraordinari.
10. Precs i preguntes
Myriam Pascual Celades
Cargo: Regidora | PSOE
foto
4 intervenciones
10. Precs i preguntes
Oscar Sánchez Guallart
Cargo: Regidor | PSOE
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Mª Luisa Torlà Barrachina
Cargo: Portaveu | PP
foto
22 intervenciones
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2024 (Expedient 134/2024).
5. Despatx extraordinari.
Mauricio Marzà Andreu
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
3. Aprovació, si és el cas, de la renovació dels membres del Consell Agrari Municipal (Expedient 55/2024).
10. Precs i preguntes
Carlos Lliberós Edo
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Alejandro Basevi Prats
Cargo: Regidor | PP
foto
16 intervenciones
5. Despatx extraordinari.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
13 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2023
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 28 de desembre de 2023.
3. Aprovació, si és el cas, de la renovació dels membres del Consell Agrari Municipal (Expedient 55/2024).
4. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2024 (Expedient 134/2024).
5. Despatx extraordinari.
6. Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes.
7. Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
13
(00:01:34)
COMPROMIS
74
(00:27:28)
PP
46
(00:31:45)
PSOE
8
(00:03:01)