logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 19 de juliol de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Mª Luisa Torlà Barrachina
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | PP
foto
8 intervenciones
1.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 17 de juny de 2023.
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2023.
3.Aprovació, si és el cas, de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple (Expedient 701/2023).
4.Aprovació, si és el cas, de la constitució de la Comissió Especial de Comptes i de la seua composició (Expedient 703/2023).
5.Aprovació, si és el cas, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i altres organismes i institucions (Expedient 702/2023).
6.Retre compte de la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i portaveus.
7.Retre compte de la Resolució de l'Alcaldia núm.2023-0625, de 27 de juny, de nomenament de titulars de Tinences d'Alcaldia.
8.Retre compte de la Resolució de l'Alcaldia núm.2023-0626, de 27 de juny, efectuant delegacions.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
PP
8
(00:02:31)