logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 de març de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
(00:00:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:32)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:46)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:51)
Copiar URL
foto
(00:01:09)
Copiar URL
foto
(00:02:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:18)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:08)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:20)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:47)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:05:14)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:05:37)
Copiar URL
18 intervencions
foto
(00:06:06)
Copiar URL
foto
(00:06:24)
Copiar URL
foto
(00:06:47)
Copiar URL
foto
(00:08:05)
Copiar URL
foto
(00:08:36)
Copiar URL
foto
(00:10:43)
Copiar URL
foto
(00:12:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:38)
Copiar URL
foto
(00:14:02)
Copiar URL
foto
(00:15:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:15:04)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:15:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:16:51)
Copiar URL
0 intervencions
0 intervencions
0 intervencions
0 intervencions
4 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
15 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de febrer de 2024
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
15. Precs i preguntes
Raúl Forcadell i Garcia
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Abel Ibañez Mallasen
Càrrec: Portaveu | PSOE
foto
1 intervencions
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
4 intervencions
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
Alejandro Basevi Prats
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
15. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
16 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14 de febrer de 2024
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 20 de març de 2024
3. Aprovació inicial, si és el cas, dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, per adaptar-los a l'art. 85 bis LRBRL (Expedient 290/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia (Expedient 313/2024)
5. Aprovació, si és el cas, de la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafamés i ISTEC, S.A.U., per a la creació i manteniment d'un Punt de Registre d'Usuari (Expedient 306/2024)
6. Aprovació, si és el cas, de la declaració de l'obra “Projecte de Centre de Salut Auxiliar en C/ Germanes Mas núm. 10 de Vilafamés” com d'especial interés o utilitat municipal (Expedient 798/2022)
7. Aprovació, si és el cas, de la rectificació d'error material en l'Estat de despeses del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2024 (Expedient 1118/2023)
8. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2024 (Expedient 325/2024)
9. Proposta del grup Popular sobre la convocatòria de línies d'ajudes al sector ceràmic de forma urgent
10. Despatx extraordinar
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
16
(00:01:47)
COMPROMIS
17
(00:04:47)
PP
5
(00:03:28)
PSOE
1
(00:00:56)