logo
digiacta
buscar
Any
Ple Extraordinari del 20 de març de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
(00:00:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:46)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:00:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:56)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:02:03)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:59)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:03:08)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:26)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:03:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:52)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
5 intervencions
1. Aprovació, si és el cas, del sotmetiment a informació pública dels documents corresponents a la Modificació Puntual Núm. 13 del PGOU, així com l'Informe Ambiental i Territorial Estratègic (Expedient 723/2022).
2. Aprovació, si és el cas, de la Cartografia d'interfície urbana forestal del terme municipal, en compliment amb la Disposició Addicional Setena del Decret Legislatiu 1/2021 (Expedient 1259/2023)
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 3/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 1 (Expedient 282/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 2/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 1 (Expedient 279/2024).
5. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2024 (Expedient 291/2024).
Raúl Forcadell i Garcia
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 3/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 1 (Expedient 282/2024)
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
2 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 3/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 1 (Expedient 282/2024)
5. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2024 (Expedient 291/2024).
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
5 intervencions
1. Aprovació, si és el cas, del sotmetiment a informació pública dels documents corresponents a la Modificació Puntual Núm. 13 del PGOU, així com l'Informe Ambiental i Territorial Estratègic (Expedient 723/2022).
2. Aprovació, si és el cas, de la Cartografia d'interfície urbana forestal del terme municipal, en compliment amb la Disposició Addicional Setena del Decret Legislatiu 1/2021 (Expedient 1259/2023)
3. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 3/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 1 (Expedient 282/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 2/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 1 (Expedient 279/2024).
5. Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2024 (Expedient 291/2024).
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
5
(00:00:33)
COMPROMIS
6
(00:02:31)
PP
2
(00:00:14)