logo
digiacta
buscar
Any
Ple Exttraordinari del 26 d'octubre de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
(00:00:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:32)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:01:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:44)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:02:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:03:42)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:03:50)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:57)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:05:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:05:49)
Copiar URL
foto
(00:06:03)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
6 intervencions
1.Aprovació inicial, si és el cas, del Projecte d’Ordenança municipal reguladora de l’ús de les vivendes d’emergència social (Expedient 753/2023).
2.Aprovació, si és el cas, de la segona modificació de la Relació de Llocs de Treball corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 1011/2023)
3.Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 26/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 4 (Expedient 1037/2023)
4.Aprovació, si és el cas, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Ludoteca municipal (Expedient 990/2023)
5.Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7/2023 (Expedient 1045/2023).
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
1 intervencions
5.Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7/2023 (Expedient 1045/2023).
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
5 intervencions
1.Aprovació inicial, si és el cas, del Projecte d’Ordenança municipal reguladora de l’ús de les vivendes d’emergència social (Expedient 753/2023).
2.Aprovació, si és el cas, de la segona modificació de la Relació de Llocs de Treball corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 1011/2023)
3.Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 26/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 4 (Expedient 1037/2023)
4.Aprovació, si és el cas, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Ludoteca municipal (Expedient 990/2023)
5.Aprovació, si és el cas, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7/2023 (Expedient 1045/2023).
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
5
(00:00:28)
COMPROMIS
6
(00:05:00)
PP
1
(00:00:05)