logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 de setembre de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:17)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:00:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:40)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:00:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:01:15)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:01:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:02:03)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:02:06)
Copiar URL
foto
(00:04:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:04:57)
Copiar URL
5 intervencions
foto
(00:05:10)
Copiar URL
foto
(00:07:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:08:39)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:08:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:09:25)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:09:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:09:59)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:10:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:10:23)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:10:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:10:37)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:10:43)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:07)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:11:13)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:11:29)
Copiar URL
17 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
19 intervencions
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 4 de setembre de 2023.
3.Aprovació, si és el cas, d'un nou nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, així com en organismes i institucions (Expedient 702/2023).
4.Aprovació, si és el cas, de la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes (Expedient 703/2023).
5.Aprovació, si és el cas, de la constitució de la Junta de Govern Local (Expedient 948/2023)
6.Aprovació, si és el cas, del règim de dedicacio, retribucions i assitències dels membres de la Corporació (Expedient 953/2023).
7.Expedient 941/2023. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 22/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 3
8.Expedient 957/2023. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 23/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3
9.Aprovació, si és el cas, de la proposta de dies festius locals per a l'any 2024 (Expedient 837/2023).
10.Despatx extraordinari.
11.Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes.
12.Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
13.Retre compte de la Resolució núm. 2023-0843, de 7 de setembre, per la que es designen les persones titulars de les tinences d'Alcaldia i es confereixen delegacions.
14.Precs i preguntes.
Raúl Forcadell i Garcia
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
14.Precs i preguntes.
Abel Ibañez Mallasen
Càrrec: Portaveu | PSOE
foto
3 intervencions
6.Aprovació, si és el cas, del règim de dedicacio, retribucions i assitències dels membres de la Corporació (Expedient 953/2023).
14.Precs i preguntes.
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
14.Precs i preguntes.
Mauricio Marzà Andreu
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
14.Precs i preguntes.
Alejandro Basevi Prats
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
5.Aprovació, si és el cas, de la constitució de la Junta de Govern Local (Expedient 948/2023)
6.Aprovació, si és el cas, del règim de dedicacio, retribucions i assitències dels membres de la Corporació (Expedient 953/2023).
14.Precs i preguntes.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
11 intervencions
1.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2023.
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 4 de setembre de 2023.
3.Aprovació, si és el cas, d'un nou nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, així com en organismes i institucions (Expedient 702/2023).
4.Aprovació, si és el cas, de la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes (Expedient 703/2023).
5.Aprovació, si és el cas, de la constitució de la Junta de Govern Local (Expedient 948/2023)
6.Aprovació, si és el cas, del règim de dedicacio, retribucions i assitències dels membres de la Corporació (Expedient 953/2023).
7.Expedient 941/2023. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 22/2023 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 3
8.Expedient 957/2023. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 23/2023 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3
9.Aprovació, si és el cas, de la proposta de dies festius locals per a l'any 2024 (Expedient 837/2023).
10.Despatx extraordinari.
11.Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
11
(00:01:10)
COMPROMIS
20
(00:08:48)
PP
11
(00:05:21)
PSOE
3
(00:01:27)